Материалдарды пайдалану ережелері

Назар аударыңыз! Сайт материалдарын пайдалану rydnyimedia.kz (бұдан әрі — «сайт»), сіз осы Ережелермен келісесіз. Егер сіз ұсынылған шарттармен келіспесеңіз, сайтты және оның материалдарын пайдалануды тоқтатуыңыз керек.

Барлық жарияланған rydnyimedia.kz мамандардың пікірлері түрінде баяндалған жаңалықтар хабарламалары, талдамалық мақалалар, мәтіндер, сондай-ақ төмендегі мәтінді оқуға ыңғайлы болу үшін фотосуреттер, иллюстрациялар, бейнесюжеттер, аудиожазбалар және өзге де материалдар материалдар деп аталады.

Осы сайтта орналастырылған Барлық материалдар, сондай-ақ дерекқор және энциклопедия түріндегі материалдарды іріктеу және орналастыру қазақстандық заңнамамен және халықаралық шарттармен қорғалатын авторлық құқық объектілері болып табылады. Осы сайтта жарияланған барлық материалдарға авторлық құқық, ерекше ескертілген жағдайларды қоспағанда, «Rydnyi media»ЖШС сайтының иесіне тиесілі.

Сайт әкімшілігі сайтта материалдарды орналастыру және сайттың жұмыс істеуінің өзге де мәселелері бойынша сайт иесінің ресми өкілі болып табылады.

Шектеу:

Сайтта орналастырылған материалдарды қайта басып шығару rydnyimedia.kz, бірінші немесе екінші абзацтағы дереккөзге белсенді сілтеме көрсетілген Интернет-сайттарда рұқсат етілген.

Материал жарияланған жағдайда rydnyimedia.kz Instagram әлеуметтік желісінде «Rydnyi media» – @rudnyidauysy белсенді профиль белгісін көрсете отырып, материалдың үштен бірінен аспайтын бөлігін орналастыруға рұқсат етіледі

Instagram-да жариялаудың басқа нұсқаларына сайт әкімшілігінің жазбаша рұқсатымен ғана рұқсат етіледі. Материал жарияланған жағдайда rydnyimedia.kz «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» және т.б. әлеуметтік желілерде материалдың үштен бірінен аспайтын бөлігін орналастыруға және бастапқы дереккөзге белсенді сілтемені көрсетуге рұқсат етіледі.

Әлеуметтік желілерде жариялаудың басқа нұсқаларына Сайт әкімшілігінің жазбаша рұқсатымен ғана рұқсат етіледі. Егер Интернет-ресурста дереккөзге белсенді сілтеме орналастыру мүмкіндігі техникалық шектелген жағдайда, сайт әкімшілігінің жазбаша рұқсатынсыз материалды жариялауға тыйым салынады. Сайт материалдарын қандай да бір нысанда толық пайдалану құқығын Сайт әкімшілігінің жазбаша рұқсатымен ғана алуға болады.

Сайт пайдаланушылары сайт материалдары авторлардың жеке көзқарасын көрсететіндігімен және ресми және міндетті емес екендігімен келіседі. Авторлар белгілі бір материалдарды қолдануға жауапты емес. Авторлардың пікірі редакцияның, сайт әкімшісінің немесе Сайт иесінің көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін. Материалдарды жаңғырту және оларды өзге де пайдалану кезінде олардың түпнұсқа мәтінін қайта өңдеуге жол берілмейді. Материалдардың бөліктерін қысқартуға немесе қайта құруға, оларды иллюстрациялармен, алғы сөзбен, кейінгі сөзбен, түсініктемелермен немесе қандай да бір түсіндірмелермен жабдықтауға, бұл материалдардың мағынасын бұрмалауға әкелмейтін шамада ғана жол беріледі.

Материалдардың дұрыс емес көшірілуіне байланысты олардың мағынасын бұрмалағаны үшін пайдаланушы жауап береді.

Сайт әкімшілігі өз материалдарын қайта басып шығару және қайта тарату шарттарын кез келген уақытта және себепсіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Сайттың Веб-беттерінде басқа интернет-ресурстарға сілтемелер болуы мүмкін. Мұндай сілтемелер бойынша өтуді пайдаланушы өзінің тәуекеліне және тәуекеліне қарай жүзеге асырады. Пайдаланушы сайт әкімшілігі бұл ресурстардың қол жетімділігі мен олардың мазмұны үшін, сондай-ақ осындай ресурстарға көшуге және оларды пайдалануға байланысты кез-келген салдар үшін жауап бермейді деп келіседі.

Сайт материалдарын пайдалануға жазбаша келісім алу үшін сізге 8(71431) 44099 телефоны немесе электрондық мекенжай бойынша хабарласу қажет info@rydnyimedia.kz келесі ақпаратты көрсете отырып:

сізді қызықтыратын материалдар орналасқан беттердің мекенжайлары;
материалдарды болжамды пайдаланудың мәні.

Сайт материалдарына құқықтарды бұзу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мүліктік, әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.

Құрметпен, «Rydnyi media» сайтының әкімшілігі.